Gramatyka

Podstawowym elementem, na którym opiera się nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można wyszkolić się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania teorii i wykonywania odpowiednich zagadnień, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od ucznia systematycznego ćwiczenia opanowanego materiału z działu gramatyki i wykorzystywaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w trakcie wypowiedzi ustnej albo pisemnej. Gramatyka to dział dosyć rozległy, w który wliczają się przeważnie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, czy też sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one wiele znaczeń, na tle kontekstu i są uciążliwe do zapamiętania. Są też wyrażenia o niezwykle siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zapamiętać bez wielkich kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.