Istotne umiejętności językowe

Do ważnych zręczności lingwistycznych, które są ćwiczone na każdej lekcji języka angielskiego, kontrolowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego opiera się naturalnie na tych zdolnościach. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, a także pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wzmiankując. Ich opanowanie umożliwi słuchaczowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej dostatecznym, no i też zezwoli na zdanie matury. Należy jednakże uwzględnić, iż nauka angielskiego to również znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania ważnych umiejętności językowych nauka angielskiego jest trudna. Jest to dowód potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili spożytkować języka angielskiego praktycznie, więc będzie on w gruncie rzeczy zbędny. Istotne jest, aby pedagog kładł obszerny akcent na kształtowanie wzmiankowanych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu