Katastrofy żywiołowe

Tragedie żywiołowe prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń i straty mienia. Mimo to w przypadku powodzi ubezpieczenia nie zawsze wspomogą, tym, którzy utracili swoje majątki. Poza tym przypadki, w których są wypłacane odszkodowania, są określone w umowie. Ubezpieczenia są niezbędne, lecz nie zawsze pełnią swoją rolę. Jak więc zapobiec utracie mienia z powodu klęsk żywiołowych? Po pierwsze człowiek nigdy nie wygrał z naturą i nie uda mu się to samodzielnie. Jednak społeczeństwo funkcjonując w porozumieniu z rządem może zdziałać w rzeczywistości sporo. Wtedy nawet mimo braku ubezpieczenia, zapobiegnie się wielu zniszczeniom, nie tylko spowodowanym poprzez powódź, jak również poprzez zamiecie, susze, itp.

Warto zadbać o zabezpieczenie majątkowe, które mogą odnosić się mienia albo odpowiedzialności cywilnej, co jest zawarte w Kodeksie cywilnym. Ubezpieczenie od mienia odnosi się miedzy innymi obiektów, mienia ruchomego, oraz innych praw majątkowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest równie istotne. Wówczas za szkody popełnione przez osobę ubezpieczoną, bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Korzystałem z:
http://www.blazewicz.eu http://www.naumowicz.eu http://www.grabka.eu http://www.czerwik.eu http://www.bednorz.eu