Kurs językowy

Kurs lingwistyczny jest kosztowny, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie prostsza i postępuje prędzej, no chyba, iż kursant nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania istotnych umiejętności lingwistycznych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie językowym jak najbardziej na takie zręczności kładzie się nacisk. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, dlatego pedagog może poświęcić uczniowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane przez uczniów dość często. Niektóre kursy językowe przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podwaliny języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są też takie, które wchodzą w materiał od stopnia A1 do szczebla C2, czyli od początkującego, do zaawansowanego. Mimo to w kursach tego rodzaju większy akcent kładzie się na gramatykę i słownictwo a także mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.