Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, oraz zabezpieczenia innego gatunku, są mniejsze możliwości na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może ocalić wyłącznie wyśmienity prawnik. Zabezpieczenia są kluczowe i chociaż zwykle kosztowne, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne gatunki odszkodowań, a ich klasyfikacje realizuje się biorąc pod uwagę formy zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru formy. Poszkodowany może przykładowo zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, kiedy to w ogóle możliwe. Taka forma odszkodowania dotyczy nade wszystko niedużych strat i jest w większości przypadków wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Poza tym osoba poszkodowana ma również prawo do rekompensaty pieniężnej. Z reguły pokrywają szkody przeżyte przez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w wyniku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak tyczy się raczej stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: