Tragedie kolejowe

Katastrofy kolejowe zdarzają się częściej niż tragedie lotnicze, aczkolwiek z powodu nich cierpi mniej osób. Przydarzają się jednak ofiary śmiertelne. Podobnie jak w przypadku katastrof lotniczych brak ubezpieczenia przynosi poważne problemy. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, prócz tego dochodzą też zabezpieczenia na dom, lecz nie są tak modne. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej albo jej rodzina, otrzymuje z tytułu umowy ubezpieczenia nie uzyska odszkodowania, lecz świadczenie w formie sumy pieniężnej albo renty. Renta jest przypisywana wtedy, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu, który został uczyniony katastrofą kolejową. Osoba poszkodowana może także bić się o odszkodowanie z firmą przewozową, jeżeli zostaje ona obciążona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma realne możliwości na pozyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci osoby, jej rodzina ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, ale też tylko wtedy, kiedy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: