Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niedobrego działania narzędzi bądź nieznajomości zasad BHP. W obu przypadkach konsekwencje poniesie pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z decydujących obowiązków posiadacza zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy na ogół mają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami personalnymi, a dokładniej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków zalicza się dla przykładu uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć ze względu nieszczęśliwego wypadku. Pośród pracowników znane jest również ubezpieczenie na dożycie, a więc takie, które zapewnia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, o ile osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia ubezpieczenia. Tego rodzaju umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Przedsiębiorstwo ma obowiązek oddania wpłaconych przez osobę składek, jeśli umrze w ciągu trwania terminu ubezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki kończy się, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.